Steinovnsbakt pizza

Når eg og mannen er på pizzarestaurant klarer vi sjeldan å bli samde om éin type pizza. Difor ender vi stadig opp med ein sjølvkomponert type kor vi sleng opppå alt som er godt! Det fins få ting som er betre enn det! *Vatnimunnen* Eg veit ikkje med deg, men hos meg har pizza alltid … Read more