About

 

Denne bloggen er ein del av bedrifta med same namn.

Velkomen til foretaket som jobbar med og tek for seg dei ekte utfordringane og gledene som følgjer med ein sunn livsstil! ツ

Meirsmak vart oppretta fordi det er på høg tid at nokon sett ned foten angåande press og restriksjonar innan kosthold og trening!

Meirsmak er ein jordnær motpol til alle bloggane og nettstadane som omhandlar same tema men til sjuande og sist fokuserar kun på dei ytre verdiane.

side

Alt artiklar og reportasjer som blir publisert på denne nettstaden er godt dokumentert ved forskning/research. Slik som det burde.

Det handlar om å bli meir trygg på seg sjølv og styrke sitt eige sjølvbilete. Gi F i kva andre gjer, seier, tenker og kanskje meiner – så lenge du kjenner sjølv innerst inne at “Ja, dette er riktig for meg!“. Enklare sagt enn gjort, men nettopp dette vil Meirsmak inspirere deg til å gjer.

KAN EG, KAN DU!